OPENING: Foreign Objects: He Yunchang, Liu Ding, Wang Wei

Opening
15/5 2007 7 pm
Karlsplatz